Bescherming tegen wortelvlieg

Niet chemisch

De wortelvlieg (Psila rosae) wordt aangetrokken door de geur van schermbloemigen en kan schade veroorzaken aan deze gewassen (peen, knolselderij, pastinaak, bleekselderij etc.). Deze geur kan gemaskeerd worden met sterk ruikende korrels met uienolie.

Gedurende 4 jaar zijn er door PPO (Wageningen University) proeven uitgevoerd naar de wering van wortelvlieg in knolselderij en peen. De uienolie werd op het perceel geplaatst. Hieruit bleek dat het gewas dichtbij de uienolie veel minder werd aangetast dan ver van de geurstof. Dit leidde meestal tot meer dan een halvering van de aantasting. Goede resultaten met uienkorrels werden ook in 2015 bevestigd in een proef door GartneriRadgivningen (Denemarken). In 2016 en 2017 werden goede resultaten met uienkorrels gevonden door GRAB (Groupe de Recherche en Agriculture Biologique) in Frankrijk.

Uienolie werkt aanvullend op andere bestrijdingsmethoden en biedt bescherming vanaf het moment van zaaien/ planten tot aan de oogst.
Kenmerken
• Misleiding wortelvlieg door geurstof
• Betrouwbaar effect
• Uienoliekorrels komen niet in contact met het gewas
• Natuurlijk product
• Bescherming van zaai/ planten tot oogst
• Werkt aanvullend op andere bestrijdingsmethoden
• Voor alle schermbloemigen met risico op wortelvliegschade

Toepassing
De korrels worden toegepast in dispensers. Gebruik ongeveer 4 dispensers per hectare direct bij planten of bij opkomst.

Uienolie wordt verkocht door Naturim

Handleiding

Interesse? Stuur een mail

Bent u op zoek naar meer informatie, dealers, of heeft u andere vragen? Vul onderstaand contactformulier in.

Risico Analyse schade door wortelvlieg

Met deze risicoanalyse krijgt u een inschatting over het risico op wortelvliegschade. Deze risicoanalyse dient per gewas en per perceel uitgevoerd te worden. Hieruit rolt een puntenaantal. Hoe meer punten hoe meer risico dat er wortelvliegschade optreedt. Er zijn 3 gradaties:

PuntenRisico
minder dan 4Gering risico
4 t/m 6Risico
meer dan 6Veel risico

In de risicoanalyse worden een aantal risicofactoren bekeken. Een belangrijkste factor is druk van wortelvlieg net na zaai of planten. Een inschatting van deze druk kan gemaakt worden door te kijken of er percelen schermbloemigen in de buurt zijn en waren. Tevens is het zaai of planttijdstip van belang. De risicoanalyse geeft slechts een indicatie.